Referanser fra kunder

Odd er en faglig sterk, profesjonell og kreativ person som vi ofte henviser personer til for karriereveiledning og som vi har hatt gleden av å samarbeide med ved mange anledninger. Han er en svært viktig diskusjonspartner i utviklingen av nye karriereveiledningsverktøy. Arne Svendsrud, Psykolog og spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi.

Jeg vil aller først takke deg for utrolig god hjelp – jeg gikk hver gang ut av kontoret ditt med økt tiltro til meg selv og masse inspirasjon, og det har vært uvurderlig! Så tusen tusen takk for all hjelpen jeg fikk. Ingeborg

Takk for all hjelp i prosessen min med å finne en ny jobb. Jeg har fått en større trygghet og innsikt i hvilken kompetanse jeg innehar og en større trygghet på meg selv. Takk. Anita Vingan, Samfunnsøkonom, Norconsult

Karriereutvikling handler om mye, men for meg handlet det om å rydde i min egen kunnskapsbase. Systematisering av hva man faktisk har lært og hvilke ferdigheter man har tilegnet seg i yrkeslivet var en ny oppdagelse for meg. Odd Fylling hjalp meg på veien, og for meg resulterte det i jobbskifte. Ikke fordi jeg mistrivdes veldig der jeg var, men ny jobb var mitt valg for videre utvikling. Kjersti Tubaas, kommunikasjonsdirektør, Kulturetaten Oslo kommune

Flere referanser og uttaleser om Odd Fylling                        Kontakt Odd