Mine innstillinger/kurs              Log ut

Velkommen til ditt kurs-område!

Din guide til systematisk å kommunisere deg og din kompetanse!

Her handler det om å "bygge" din kommunikasjon mot en fremtidig arbeidsgiver. Da er det viktig at du vet hva du vil, ellers kan budskapet ditt bli ullent, og du når ikke gjennom. Hva vil du tilby, hvordan skal du bruke deg selv og din kompetanse i den nye jobben? Det handler om å finne fokus, og hvordan du kan fremstå på best mulig måte slik du blir sett for akkurat det du vil fremheve og tilby!

Dette tar tid, så det er baksiden, det er ingen "kvikk fiks". Alternativet er jo å "hive seg på et fristende jobbtilbud" og kanskje bomme. Hva tror du det kan koste deg av frustrasjon? Jeg har jobbet med mange frustrerte, for å hjelpe de videre ved feilvalg. Du finner tips og veileding fra Odd, men også fra andre veiledere, for at du skal få et bredere perspektiv. Hvilke "maler/metoder" som brukes kan variere i forhold til bransje og stilling, så det er ikke nødvendigvis ett svar for hva som er riktig. Lag deg ett utkast som du er fornøyd med, så tar du dette videre til neste nivå sammen med veileder. Lykke til! Mvh. Odd Fylling

 • Generelt
 • CV
 • søknad
 • intervju
 • Åpne søknader
 • Din merkevare
 • Jobbsøking modul 2

Hvordan forberede og gjennomføre?

Velkommen og gled deg til en lærerik økt med bevisstgjøring og fokus!

Kommunikasjon er stikkordet under intervjuet. Hvordan får du frem hvem du er og hva du vil og kan bidra med! Det er ikke lett for folk flest å "selge seg selv". Mange er ikke vant med å fremheve seg selv og fokusere på det som er viktig å få frem. Så da er det viktig å få klarhet i hvordan du ønsker å fremstå og hva du ønsker å si og fokusere på slik at du når frem med ditt budskap. Dette skal vi gå gjennom i denne delen.


Generelt om intervju

I denne video går vi gjennom intervju generelt, en kort innføring.

 • Skaff deg mest mulig kunnskap om bedriften og stillingen, ambisjoner og mål.
 • Finn ut hvordan "de er" og tren på hvordan du kan vinkle din kommunikasjon.
 • Fortell "din historien" om din utvikling, og hvor du vil videre, og hvorfor det passer hos de.
 • Vis at du har selvinnsikt, og vær ydmyk.
 • Vis at du er motivert og få frem hvorfor du og jobben "passer så godt sammen"
 • Sist men ikke minst, kom med eksempel på relevant kompetanse, erfaring.

Forberedelser

I denne video går vi gjennom mentale og praktiske forberedelser.

 • Dine tanker styrer dine følelser og de kan bli til handlinger og adferd, så tenk hensiktsmessig!
 • Visualiser deg selv i intervjuet, hvordan du møter de andre, din energi, hvordan du er, hva du forteller osv.
 • Planlegg og tren. Ta frem mobilen og film, finn spørsmålene, få noen til å intervjue deg, evaluere og juster.
 • Tren også på å bytte roller, du intervjuer noen som spiller deg.

Intervjuet

Her går vi gjennom intervjuet

 • Hvordan kan du bruke deg selv på best mulig måte i stillingen, hva kan du gjør for de?
 • Hvorfor velge deg blant 8 kandidater som vi intervjuer? Finn de sterkeste argumentene og ha de klar, du får spørsmålet.
 • Historier, eksempel og resultat. Hva har du lykkes godt med så langt? Få frem trivsel og mestring.
 • Starten og avslutting er viktig, ikke bare møt de på en god måte, men husk å avslutte bra, inntrykket du etterlater.

Tips

Selgende spørsmål:
Om dere nå ansetter meg, hva ser dere for dere at jeg skal få gjort i løpet av de 3-6 første månedene?
- her påvirker du de til å tenke seg deg inn i stillingen. Når de kommer med sitt svar får du også en mulighet til å "mache" din kompetanse med det de sier, og eventuelt komme med  selgende eksempel som underbygger det.

Husk å ha snakket med dine referanser på forhånd, fortell de om stillingen. Sjekk ut hva de vil si om deg som person og fagperson.

Sørg for at dine verdier og din visjon "stemmer" med bedriftens, og få frem dette under intervjuet. "Like barn leker best".

Vær bli og positiv og  "vær med" (heie på de) når de forteller om bedriften og prosjekter/utvikling osv. .... altså "så spennende", "der er jeg helt enig", "det har jeg også tro på",  "så bra", "dette stemmer godt med mine...", osv. Altså, du kommuniserer at dere er på samme lag.

Ha fokus på å presentere deg som en ekspert ha tyngde på et felt, vær en autoritet på et område, om det er mulig. PS. ikke overdriv om du ikke har det, da kan det slå negativt ut. Du kan også vise til f.eks. en master oppgave eller et spesielt prosjekt. Uansett bør du skape et bilde av hva som er "din greie", det du kan. Dette må selvsagt stemme med stillingen.

Ha hele tiden fokus på hvordan du er UNIK, hva du kan som ikke andre, hva som skiller deg ut, gi de et inntrykk av om de ikke ansetter deg går de glipp av en stor mulighet. Hvis du nå tenker at du ikke er "så spesiell/unik, glem det, for du er UNIK, du må bare finne det og få det frem!

Læring og egenmotivasjon

I denne video går vi gjennom evaluering og veien videre.

 • Evaluere deg selv, hent informasjon fra arbeidsgiver om du ikke går videre, juster og tren.
 • Ha en plan og jobb strukturert videre, neste intervju kan være rett rundt hjørnet!
 • Ta vare på deg selv i prosessen, tenk riktig, så vil du føle deg bra.

Videoer på nettet

Kjetil og Kjartan show

Litt oppvarming før du går i gang!

Demo jobbintervju

Bra video som demonstrerer godt viktige element i kommunikasjon.

Ikke slik men slik

Demo av intervju med bra og ikke bra kommunikasjon.

KarriereStart sin versjon

Karrierestart har en relevant video om intervju.

Hvorfor ansette deg?

En svensk video med fokus på hvorfor ansette akkurat deg, kunnskap, erfaring, personlighet. Tren på dette!

Tren på spørsmål

Her har du mulighet til å trene på 14 aktuelle spørsmål på direkten.

Forberedelser og gjennomføring

En svensk versjon som kan være fin å få med seg.

Effekten av kroppsspråket vårt!

Knallbra video på 21 minutt som illustrere verdi og effekten kroppsspråket vårt, enjoy! Amy Cuddy. Er det problem med video lim inn linken under direkte i nettleser.
https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are

Eksperttips fra nettet

Hvordan mestre de vanskeligste intervjuspørsmålene (tips fra nettet)

Sjansen til å få den jobben du vil ha kan spoleres hvis du er nervøs under jobbintervjuet. Noen av de vanskeligste spørsmålene er imidlertid så vanlige at det er mulig å forberede smarte svar på forhånd.
Fortell litt om deg selv
Det eneste intervjueren er interessert i er hvor godt du passer til den utlyste stillingen. Med dette i tankene må du prøve å selge deg selv, så før intervjuet bør du tenke ut noen overbevisende og fokuserte svar. Risikoen for å glemme å si noe viktig er større enn risikoen for å høre forberedt eller stiv ut.

Hva er drømmejobben din?
Svar kort og konsist. Prøv å snu spørsmålet rundt ved å be intervjueren om å fortelle mer om stillingen de prøver å besette.

Hva kan du tilføre bedriften?
Intervjueren sjekker hvor mye du vet om bedriften. Du bør prøve å finne ut hva som er strategisk viktig for dem, kanskje ved å lese årsrapporten deres. Pass på at det du sier har sammenheng med bedriftens viktige forretningsområder.

Hva slags erfaring har du?
Når du svarer på dette spørsmålet, holder det å vise at det du har lært kan brukes i forbindelse med de praktiske problemene du kan komme til å møte i jobben. Hvis du vet hva jobben innebærer, bør du kunne forestille deg hva slags problemer du kan komme til å stå overfor. Tenk på et lignende problem du har løst og vær forberedt på å legge det fram. Dette vil hjelpe intervjueren til å se på deg som en kompetent ansatt.

Gir karakterene dine et godt bilde av innsatsen din på skolen?
Ikke la deg lure til å prøve å finne unnskyldninger for hvorfor du fikk dårlig karakter i biologi. Fortell om toppkarakterene dine (hvis du har noen!) og de positive årsakene til at du lykkes. En annen strategi kan være å nevne andre aktiviteter du deltok i da du gikk på skolen.

Hva er den største tabben du noensinne har gjort?
Å innrømme sine feil setter et personlig preg på intervjuet. Pass imidlertid på at du konsentrerer deg om det du har lært istedenfor årsakene til hvorfor du gjorde tabben.

Hva er dine negative sider?
"Jeg jobber for hardt" var kanskje det klassiske svaret på åttitallet, men i dag ser arbeidsgivere etter menneskelige kvaliteter. Prøv å finne en svakhet som kan relateres direkte til jobben, og forklar hva du har gjort for å løse problemet ditt.

Kan du jobbe under press?

Alle vet at de bør svare ja på dette, så hvis du vil gjøre inntrykk, kan du gi litt ekstra. En metode er å gi et eksempel på hvor godt organisert du er, og understreke at dette gjør deg bedre rustet til å tåle stress.

Hvor ser du deg selv om 5 år?

Dette er din anledning til å vise at du har ambisjoner, men også at du er selvbevisst og realistisk. Et godt svar kan være noe sånt som følgende: "Jeg håper å ha en utfordrende jobb som gjør at jeg kan utvikle meg selv som person". Hvis du får klisjéaktige spørsmål, trenger du ikke å være redd for å gi like klisjéaktige svar!

Hva krever du i lønn?
Det beste svaret på dette spørsmålet er å si at du forventer en lønn som tilsvarer det du bidrar med. Du bør også prøve å gjøre det klart at du heller er interessert i de mulighetene som jobben medfører enn en høy lønn. Lønnsforhandlinger er noe som bør skje når du har fått jobben, ikke før.

Er det noe du lurer på?
Nå har du sjansen til å stille spørsmål om jobben og bedriften. Du kan prøve å få personlig kontakt med intervjueren ved å spørre hvordan han/hun synes det er å jobbe for bedriften. En fin måte å avslutte intervjuet på er å be om å få kortet til den som intervjuer deg, og si at du kanskje har noen oppfølgingsspørsmål. Ved å ringe tilbake vil du få dem til å huske deg samtidig som du bekrefter at du fortsatt er interessert i stillingen.

Flere tips til jobbintervju:

Forbered deg innen jobbintervjuet

 • Les igjennom stillingsannonsen, søknaden og CVen på nytt før intervjuet .
 • Sett deg godt inn i bedriften du søker jobb hos.
 • Tenk godt gjennom hvorfor du vil ha jobben og hvorfor arbeidsgiver bør velge deg.
 • Hvordan vil du presentere deg selv? (bakgrunn, interesser, egenskaper og kvalifikasjoner).
 • Hvilke spørsmål kan du få på intervjuet?
 • Hva er dine sterke og svake sider? (Vær forberedt på å begrunne. Unngå klisjeer).
 • Tenk gjennom hvilken spesiell kompetanse eller egenskaper du kan bidra med i denne stillingen, som kan hjelpe firmaet med å nå sine mål (f.eks. Hva kan du tilføre stillingen?).
 • Tenk gjennom dine tidligere prestasjoner og mål. Vær forberedt på å gi spesifikke eksempler fra tidligere arbeid som illustrerer hvordan du nådde målene dine.
 • Vær forberedt på å gi eksempler fra din bakgrunn som belyser egenskaper som: Selvtillit, kommunikasjonsevne, lederegenskaper, energi og motivasjon, initiativ og fleksibilitet, ansvarsfølelse, samarbeidsevne, problemløsning, profesjonell holdning, positiv innstilling.
 • Tenk gjennom alle dine erfaringer - arbeid, kommunikasjon og frivillig arbeid, hjemmeværende eller håndballtrener. Den kompetansen og de egenskapene du har utviklet kan ha betydning for den stillingen du søker. Husk å vise egenskaper som selvtillit og energi under hele intervjuet.

Intervjudagen

 • Under intervjuet bør du være engasjert, frempå og stille med godt humør.
 • Ta med deg notater, CV, søknad, attester og vitnemål, samt kontaktinfo til referanser til intervjuet
 • Kle deg "ordentlig", gjerne med skjorte.
 • Møt i rett tid, ikke for sent og ikke for tidlig.
 • Fast håndtrykk og god blikkontakt er alltid positivt.
 • Det er normalt å være nervøs, og det vet den som rekrutterer. Å si det som det er demper nervøsiteten.
 • Vis evne til å lytte.
 • Ta gjerne med notatpapir og penn. Noter underveis mens rekruttereren presenterer bedriften og jobben. Det gir et seriøst og solid inntrykk. Du viser at du er interessert i jobben!

Selve jobbintervjuet og intervjuspørsmålene

 • Du møter en eller flere personer. Intervjuet åpner gjerne med at intervjuer/arbeidsgiver forteller litt om bedriften og den ledige stillingen. Du presenterer deg, og vil så få stilt spørsmål. Nedenfor finner du noen spørsmål som vanligvis stilles under et intervju. Du kan få andre spørsmål, og du behøver heller ikke få alle disse spørsmålene.

Enda flere tips til jobbintervju!

Gi et godt førsteinntrykk

Møt presist, smil, vær aktiv og ha øyekontakt under intervjuet.
Vi forutsetter at du har forberedt deg godt, og er velstelt og representativ når du møter til intervjuet. Til avtalt tid!
Å være for sen til første møte er irriterenede for intervjueren, og er ikke særlig positivt for førsteinntrykket han får av deg. Dersom du er usikker på adressen, avklarer du det på forhånd og sørger for at du kommer dit med 10 - 15 minutters margin.
Kom intervjueren i møte, hils med et fast håndtrykk, direkte blikk og et vennlig smil. Dette kan du gjerne øve på med en i familien eller vennekretsen.
Vær deg selv. Vet du at armer og ben gjør litt som de vil når du står i en presset situasjon, trenger du å være bevisst på å holde roen. Kroppsspråket avslører nervøsiteten vår og gir seg utslag i: hånda som dras gjennom håret, klokka som stadig sjekkes, benet som tramper nervøst, korslagte ben på vippen, slips og erme som rettes på - alt dette og mye mer har du kontroll på før intervjuet.

 • Vent med å sette deg før du får anvist plass.
 • På dette stadiet overlater du praten til intervjueren, som stiller det første spørsmålet.
 • Trekk pusten dypt noen få ganger (uten at intervjueren merker dette) for å få puls og nerver under kontroll.
 • Legg merke til rommet du sitter i. Bilder, planter, utsikt osv. gi inntrykk av at du er observant, men mist aldri din 5-sekunders øyekontakt med intervjueren.
 • Begynn ikke å rote i medbrakte papirer før tiden er inne til å ta frem det du trenger.
 • Sitt rolig og avslappet.
 • Gi inntrykk av åpenhet, entusiasme og våkenhet i dine ansiktsuttrykk og dine bevegelser.
 • Gjør deg opp et førsteinntrykk av intervjueren. Stemmer dette med det du visste på forhånd?

Selve intervjuet

 • Lytt aktivt.
 • Gi relevante og saklige svar på en naturlig og positiv måte.
 • Vær ærlig.
 • Da slipper du å huske på hva du svarte for en halv time siden.
 • Snakk direkte til den som stiller spørsmålet.
 • Ta med penn og papir, noter under intervjuet. Kun det viktigste.
 • Hvis du føler at et spørsmål er veldig vanskelig er det ofte bra å si det rett ut – for så å gjøre et ærlig forsøk på å svare på det.
 • Dersom spørsmålet forvirrer deg, kan du be om å få det gjentatt eller omformulert. Det er bedre enn å ta sjansen, misforstå og svare helt feil.

Ting man skal unngå

 • Ikke vær kul eller blasert, vær naturlig og oppmerksom overfor intervjuerne, da blir du som oftest behandlet på samme måte.
 • Ikke avbryt når de andre snakker og ikke still spørsmål før slutten av intervjuet eller når det inviteres til det fra arbeidsgivers side.
 • Ikke ta opp lønn, det bør overlates til intervjuerne og kommer vanligvis mot slutten av intervjuet.

Klassiske spørsmål og samtaleemner
Fortell om deg selv
Dette kan du. Det ligger i forberedelsen din, der du har øvd på presentasjon om deg selv. Hva du heter og hvor du bor er ikke interessant i sammenhengen - intervjuer lurer på mennesket bak navnet, yrkesmessig og personlig.
Spørsmål som kan hjelpe deg:

 • Hvorfor har du søkt på denne jobben?
 • Hvordan mener du at utdannelsen vil komme til nytte i denne jobben?
 • Hva mener du kjennetegner en god/dårlig arbeidsplass?
 • Hva mener du skaper et godt/dårlig arbeidsmiljø?
 • Hva mener du selv er din beste funksjon på en arbeidsplass?
 • Hvordan arbeider du i team?
 • Hvordan er drømmearbeidsplassen din?
 • Hva får deg til å bli stresset på jobben?
 • Hvordan reagerer du på stress?
 • Er du en person som sier fra om ting du ikke liker, eller tier du?
 • Betrakter du deg selv som utadvendt?
 • Basert på det du vet om vår arbeidsplass, hva kan du tenke deg å bidra med, både faglig og sosialt?
 • Arbeider du på en strukturert måte?
 • Hva kan du bidra med på vårt neste julebord?
 • Hvorfor skrev du om det du gjorde i hovedfagsoppgaven?
 • Hvor ser du deg selv om fem år?
 • Hvilke karriereplaner har du for fremtiden?
 • Fortell om en/den mest stressende situasjonen du har opplevd og hvordan du forholdt deg til den.

Lønn
Du bør ha satt deg inn i hvilket lønnsgrunnlag stillingen ligger på når du får spørsmål om hvilken lønn du synes du fortjener.
Ting du kan spørre om
De fleste intervjuere innbyr til spørsmål fra deg. Forbered deg på dette, og ha spørsmålene klare. Det viser at du tar initiativ og er interessert i stillingen.

 • Hvorfor er stillingen ledig?
 • Daglige arbeidsoppgaver?
 • Avansement?
 • Hvor i hierarkiet?
 • Hvilke kvaliteter ønsker dere?
 • Arbeidsmiljø?
 • Kontorlandskap?
 • Arbeidsform, team eller individuelt?
 • Hvor mange ansatte er det i avdelingen?
 • Alderssammensetning?
 • Kjønnsammensetning?
 • Hvor mange er innkalt til intervju?
 • Vet du hvor lang tid dere vil bruke på ansettelsesprosessen?

Etter intervjuet
Send e-post og takk for intervjuet samme dag eller senest dagen etter. Benytt anledningen til å gi et mer utfyllende svar på et spørsmål du syntes du ikke fikk svart skikkelig på. Gjenta og fremhev dine viktigste salgsargument. Vær kortfattet, korrekt og positiv.

Her finner du enda flere eksperttips (kanskje akkurat det du trenger?)

Eksperttips 1.

· Forbered deg om bedriften
Noe av det som irriterer intervjueren aller mest er om du ikke er oppdatert på hva bedriften driver med. Sørg for at du har forstått hva bedriften gjør, hvem som er kunder og hvem som er konkurrenter og leverandører. Deretter bør du ha satt deg inn i og forstått hvilken funksjon stillingen du søker har.

· Definer din situasjon som jobbsøker
Er du arbeidsledig vil ofte intervjuerne vite hva du bruker dagene til, og om du virkelig er motivert eller om dette bare er en av 100 jobber du søker på. Har du jobb, vil mye av intervjuet dreie seg om hvorfor du ønsker å bytte jobb og hvilket forhold du har til dagens arbeidsgiver. Er du student, bør du jobbe med å forklare hvilke kvalifikasjoner utdannelsen din har gitt deg.

· Det skal synes at du er motivert for stillingen
Les gjennom stillingsbeskrivelsen enda en gang og overbevis deg selv om at du er personen som kan løse oppgavene en slik stilling krever. Det siste du sier til deg selv før du går inn til intervjuet bør være: "Denne jobben skal jeg ha!"

· Øyekontakt og håndtrykk
De første sekundene på intervjuet kan være avgjørende på om du får jobben. Gjør ditt for å bli likt og oppfattet positivt ved å møte blikket til de du skal hilse på og sørge for å gi et fast håndtrykk.

· Lag egenpresentasjon på forhånd
Nesten uten unntak vil du bli bedt om å fortelle om deg selv, både om dine positive og negative sider. Til tross for at det er dette folk skulle kunne best, er det ofte her de dårligste svarene kommer. Derfor skal du bruke tid på å forberede deg på å fortelle om deg selv før intervjuet.

· Kroppsspråk
Kroppsspråket sladrer om følelsene våre. Tar du med deg notisblokk og en penn har du noe å «holde fast i» under intervjuet. Da unngår du de mest forknytte kroppsstillingene, men pass likevel på å ikke virke anspent.

· Svar som i en samtale
Intervjuerne vil velge flest mulige åpne spørsmål. Det har en mening, nemlig at du skal svare utfyllende på spørsmålene. Det betyr likevel ikke at du skal snakke poengløst i vei.

· Ta alle med i samtalen
Er det flere til stede under intervjuet, bør du passe på at du snakker til alle og ikke bare den som stiller spørsmålet. Ha som regel å se på samtlige for hvert spørsmål du bevarer.

· Spørsmålene på intervjuet
Ha forberedt noen spørsmål til bedriften. La spørsmålene være åpne slik at rekruttererne er i stand til å svare uansett. Det er viktig at spørsmålene ikke virker påtatt kritiske.

· Etterarbeid
Når intervjuet er over legger du litt arbeid i å gjennomgå intervjuet. Hvor svarte du godt for deg? Var det spørsmål som kom overraskende, og hva kunne du ha svart på dem? Det hjelper deg til å takle eventuelle avslag og gjør deg bedre til neste gang du skal intervjues.

Eksperttips 2

· Gjør hjemmeleksa di
En arbeidsgiver forutsetter at kandidaten har forberedt seg. Sett deg godt inn i utlysingsteksten, hva jobben går ut på, og den aktuelle bedriften. Avhengig av jobben kan du sette deg inn i for eksempel målsettinger, historikk, årsresultat, etiske husregler og nøkkelpersoner. Tips: Bruk nettet.

· Tenk gjennom klesvalget
Finn ut om bedriften har «dresskode», for eksempel slips, eller mer uformelt. Prøv å reflektere den du skal intervjues av, uten at det blir upersonlig. Velg noe du føler deg fin og komfortabel i.

· Fast håndtrykk og blikkontakt
Elementært, men veldig viktig. Et fast håndtrykk signaliserer handlekraft og personlighet. Se på personen du snakker til, det skaper kontakt.

· Lytt - ikke bare snakk
Det er mange som glemmer at det er vel så viktig å lytte som å snakke. De beste intervjuene fortoner seg som en dialog mellom deg og de som intervjuer deg.

· Spør når usikker
Er du usikker på hva arbeidsgiver mener, så spør til du har forstått spørsmålet. Du kan tabbe deg ut om du svarer på feil spørsmål. Tenk også gjennom noen egne spørsmål til arbeidsgiver.

· Vis entusiasme
Vis at du har lyst på jobben. Vær entusiastisk og «sulten», men ikke bli arrogant. Det er bra å være selvsikker, men ingen liker en «verdensmester».

· Tren på forhånd
Få familie eller venner til å spille rollen som arbeidsgiver. Du får trening i å tenke gjennom spørsmålene, og i å formulere svarene.

Eksperttips 3.

· Husk at du er aktuell
At du kalles inn til intervju betyr at du allerede er formelt kvalifisert. Nå skal du presentere deg som person og arbeidstaker utover det som sto i søknaden.

· Still forberedt Les annonsen om igjen, undersøk mer om virksomheten, vis at du er oppdatert. Spør bekjente, les i fagblader og aviser, ring eventuelt arbeidgiveren og forhør deg. Få tak i tilgjengelig informasjon om hovedlinjer og bransjeutrykk.

· Presentasjon av deg selv
Før du kommer på intervju, bør du ha øvd inn en kort og informativ presentasjon om hvem du er.

· Still egne spørsmål
Bringes vanligvis opp på slutten av intervjuet. Viser at du har forberedt deg, og at du er innforstått med virksomheten.

· Tren på forhånd
Gå gjennom mulige spørsmål og svar, også de du er litt redd for. Du bør for eksempel kunne svare på hvorfor du ikke har avsluttet en en utdanning, eller hva du har gjort i tidsrom som ikke er tatt med i CV-en.

· Kle deg passende
Du bør kle deg som kulturen i bedriften fordrer, og slik at du føler deg vel i situasjonen.

· Vær presis og entusiastisk
Si fra til kontoret eller resepsjonen at du er kommet.

· Finn roen
Får du et spørsmål der du ikke er sikker på svaret? Forsøk å roe deg ned, tenke høyt, og prøve å resonnere deg fram til et svar.

Eksperttips 4.

· Vær forberedt
Aller viktigst. Det gir arbeidsgiver inntrykk av at du er interessert i jobben.

· Ta med kopi av søknaden
Arbeidsgiver plukket deg ut på bakgrunn av søknaden din, da du bør huske hva du skrev. Ta med en kopi til intervjuet, sammen med CV og stillingsannonse.

· Tren på på forhånd
Gå gjennom mulige spørsmål sammen med familie eller venner.

· Kle deg alminnelig pent
Et jobbintervju er ikke arenaen for å demonstrere ekstreme klesvaner. Kle deg etter hvilken arbeidsplass du har søkt.

· Vær presis
Kommer du for sent har du gitt arbeidsgiver et dårlig inntrykk, og deg selv et dårlig utgangspunkt.

· Konsentrer deg om samtalen
Det er naturlig å være nervøs under et jobbintervju, men ikke lag noe nummer av det. Konsentrer deg om samtalen, så roer du deg ned etter hvert.

· Møt blikket til intervjuer
Det betyr mer enn du aner at du møter en annen persons blikk.

· Tenk over mulige tester
Mange arbeidsgivere bruker ulike personlighetstester. Ikke la det komme som en overraskelse, og ikke begynn en diskusjon under jobbintervjuet.

· Vær ærlig
Og vær deg selv. Verdensmestere blir fort avslørt.

· Senk skuldrene - pust med magen
Ikke stress. Det absolutt verste som kan skje er at du ikke får jobben. Det finnes mange flere jobber der ute.

Eksperttips 5.

FORBERED DEG GODT:

· Sett deg inn i hva jobben går ut på
Tenk, research, ring og tenk igjen - på forhånd. Snakk med andre i liknende stillinger. «Google» spesielle faguttrykk, IT-verktøy og så videre, som inngår i jobben.

· Sett deg inn i bedriftens virksomhet
Oppsøk nettstedet på forhånd, finn årsberetning, foreta søk.

· Vit hva du skal si - og hvordan
Gjør det du kan for å kunne fortelle med overbevisning hvorfor du både kan, vil, og har mulighet for å lykkes i jobben og organisasjonen.

· Bestem antrekk og hva du skal ha med deg på forhånd
Kle deg litt anonymt - det er ikke antrekket du vil de skal huske deg for. Ta alltid med deg søknad, CV og kopier av attester og vitnemål, resultat av research du har foreatt, og noe å notere på.

· Sikre deg at du stiller opp i god tid før intervjuet
Ikke tro at du vet hvor bedriften ligger, hvor det ligger og hvordan du kommer dit - du må vite det. Oppsøk bedriften på forhånd.

· Finn ut det du kan om de som skal intervjue deg
Kanskje dere har felles kjente eller andre fellesnevnere? Er det et rekrutteringsfirma, så «google» det også. Forhør deg med dine egne kontakter.

· Tenk ut eksempler på forhånd
Tenk gjennom eksempler på egne prestasjoner som underbygger dine evner og vilje til å løse utfordringene i den aktuelle jobben.

· Spør etter eventuelle tester
Skal du gjennomføre tester i forbindelse med intervjuet, så spør hvilke det er. Prøv deretter å finne ut mest mulig om testene og hvordan du skal håndtere dem.

· Bestem på forhånd hvordan du vil håndtere ekle spørsmål og/eller ekle intervjuere som spør om ting de ikke har noe med.
Det er som regel bedre å sette foten ned og være tydelig på det, enn å la seg presse. Dette tjener du på enten de bevisst provoserer for å se hvordan du reagerer, eller fordi de rett og slett har dårlig folkeskikk og liten respekt for lovgivningen på området. Takler de ikke det at du sier fra, vil du heller ikke ønske å jobbe der.

· Tenk gjennom krav til personlige egenskaper
Hvordan kan du ved måten du håndterer intervjuet på vise at du besitter disse egenskapene i den aktuelle jobben? Er for eksempel «kundeorientering» et krav, må du i samtalen vise at du har både evne og vilje til å lytte til andre, siden dette er en viktig side av kundeorientering. Da må du ikke bli for ivrig, slik at du avbryter, og heller ikke spørre på nytt om noe som de på andre siden av bordet allerede har sagt.

Disse rådene gjelder i forhold til alle typer intervju og intervjuere. Er intervjuer godt forberedt, er det desto viktigere at du også er det. Er intervjuer dårlig forberedt, vil du kunne være på offensiven og styre intervjuet til din fordel hvis du selv er godt forberedt

Spørsmål å forberede seg på

​Her er et utvalg av typiske spørsmål det kan være lurt å gå gjennom og forberede deg på.

80 spørsmål du kan få (ref. Studenttorget)

Spørsmål om utdannelsen:

1. Hvorfor valgte du den utdannelsen du har?
2. Hvorfor valgte du den skolen du gikk på?
3. Hvordan taklet du overgangen fra vidergående til høyere utdanning?
4. På hvilken måte føler du at studiene har forberedt deg til arbeidslivet?
5. Hvis du kunne lagt om studieløpet ditt, hva ville du ha gjort annerledes?
6. Hvis du kunne ha forandret på noe ved skolen du gikk på, hva ville det ha vært?
7. Hvilke fag likte du best/verst – hvorfor?
8. Føler du at karakterene du har gjenspeiler studietiden din?
9. Hvordan har studiene forandret deg som person?
10. Hva gjorde du for å strukturere studietiden din best mulig?

Spørsmål om din karriere:

11. Fortell om ting som har påvirket deg til valg av karriere?
12. På hvilket tidspunkt valgte du denne karrieren?
13. Hvilke mål har du satt for karrieren din?
14. Hva mener du er viktig for å bli suksessrik innen dette karrierevalget?
15. Hvilken egenskap vil du si er din sterkeste for å bygge en karriere?
16. Mener du selv å ha kvalifikasjonene for å bli suksessrik i din karriere?
17. Fortell om ting som har motivert deg til å bygge opp karrieren?
18. Hvilke risikoer har du tatt for å oppnå dine karrieremål?
19. Fortell om noe som gjorde at du tvilte på om du har valgt riktig karriere?
20. Fortell om en person som har inspirert deg til å velge denne karrieren.

Personlige spørsmål:

21. Hva er dine sterke sider?
22. Hva er dine svake sider?
23. Hvordan vil du beskrive deg selv?
24. Hvordan vil noen som kjenner deg beskrive deg?
25. Ser du på deg selv som målrettet?
26. Hvilke mål har du satt deg for deg selv i livet?
27. Hvordan definerer du suksess, og kan du gi meg et eksempel på noen du kjenner som du mener har hatt suksess?
28. Hva ser du på som din største bragd i livet?
29. Hva motiverer deg til å yte ditt beste?
30. Hvilke situasjoner ser du på som de vanskeligste?
31. Hvordan takler du en konfliktsituasjon?
32. Hvordan takler du å være underlagt autoriteter?
33. Har du noen gang vært i konflikt med en overordnet, hvordan løste du i tilfelle denne situasjonen?
34. Hvordan takler du stress og press?
35. Fortell om en stresset situasjon, og hvordan du gikk frem for å løse den best mulig?
36. Fortell om et problem du har hatt og hvordan du løste det?
37. Ser du på deg selv som en ledertype?
38. Hva er den tøffeste utfordringen du har møtt hittil?
39. Hvis du kunne forandre noe ved deg selv, hva ville det ha vært?
40. Hvor godt takler du å få kritikk?
41. Fortell om en opplevelse i livet hvor du føler at det ikke gikk som det skulle, hva lærte du av dette?
42. Beskriv en situasjon hvor du inngikk et vellykket kompromiss?
43. Hvor god er du til å lytte?
44. Fortell om en situasjon hvor du mislyktes i å lytte og utfallet ble fatalt?
45. Hvor flink vil du si at du er til å motivere andre til å jobbe?
46. Gi et eksempel på hvor du lyktes i å motivere andre?
47. Hva er den største feilen du noen gang har gjort?
48. Ser du på deg selv som et konkurransemenneske?
49. Hvordan takler du å få dine prestasjoner målt?
50. Fortell om en situasjon hvor din troverdighet ble satt på prøve.

Spørsmål om arbeidsplassen:

51. Hvorfor valgte du å søke på denne jobben?
52. I hvilken grad tror du at du vil trenge opplæring for å jobbe hos oss?
53. Hvor ser du deg selv om fem år?
54. Hvor ser du deg selv om 10 år?
55. Hvordan ser du på det å reise mye i jobben?
56. Ville du ha flyttet bolig for å få denne jobben?
57. Hva vet du om denne jobben?
58. Hva ser du på som den største utfordringen ved denne stillingen?
59. Hvilke forslag har du til forbedringer ved denne arbeidsplassen?
60. Fortell om en person du synes det var vanskelig å arbeide med, og hva som gjorde vedkommende vanskelig?
61. Fortell om hva du gjør for å samarbeide med noen du misliker på jobben?
62. Hvordan ville du ha taklet følelsen av å være mislikt på jobben?
63. Hvilke egenskaper har du som vil gjøre deg suksessrik i denne stillingen?
64. Hva er viktigst mener du, effektivitet eller kreativitet?
65. Fortell om erfaringer du har som gjør deg kvalifisert til jobben?
66. Hvordan imøtekommer du en viktig arbeidsoppgave?
67. Fortell om en tidligere jobbsituasjon hvor du viste god dømmekraft?
68. Gi et eksempel på en situasjon hvor du viste god presentasjonsevne foran en større forsamling
69. Trives du best å arbeide på egenhånd eller i team?
70. Hvor godt vil du si at du arbeider i team?
71. Fortell om en utfordring i arbeidslivet som du ikke taklet?
72. Fortell om en idé eller et forslag som du la frem som ble brukt og ble en suksess?
73. Fortell om en situasjon hvor du var nødt til å gjøre flere ting på en gang – hvordan ble resultatet?
74. Fortell om en tidligere arbeidssituasjon hvor du hadde en misfornøyd kunde, hvordan taklet du denne situasjonen og hva ble utfallet?
75. Fortell om en gang du ikke klarte å overholde en tidsfrist? Hva ble utfallet for deg og for de som laget tidsfristen?
76. Gi et eksempel på en situasjon hvor din dårlige dømmekraft gav negative resultater?
77. Nevn tre ting som er viktig for deg ved denne jobben?
78. Hva er viktigst for deg lønna eller jobben?
79. Hvilket lønnsnivå forventer du av denne stillingen?
80. Hvorfor bør vi ansette deg fremfor andre kvalifiserte søkere?

50 spørsmål (ref. jobbjakt.no)

1. Fortell om deg selv
2. Hvorfor sluttet du i forrige jobb, evt. ønsker å forlate nåværende jobb?
3. Hva er din største svakhet?
4. Hvor vil du være om 5 år?
5. Hvorfor vil du jobbe hos oss?
6. Hva er din største prestasjon/bragd?
7. Når du slutter, hva vil din sjef si?
8. Hvor lang tid vil det ta før du vil være en bidragsyter for vårt selskap?
9. Kan du jobbe under stress?
10. Hvorfor skal vi velge deg og ikke en av de andre kandidatene?
11. Er du villig til å dra dit selskapet sender deg?
12. Hva har du lært ut i fra tidligere jobber?
13. Nevn 3 sterke og 3 svake sider.
14. På hvilken måte har dine tidligere jobber forberedt deg på større ansvarsområder?
15. Jeg er ikke sikker på om du egner deg til jobben.
16. Hvordan håndterte du å lede andre mennesker?
17. Er ikke du overkvalifisert for denne stillingen?
18. Hvorfor var du arbeidsledig så lenge?
19. Hvorfor har du byttet jobber så ofte?
20. Hva interesserer deg minst med denne jobben?
21. Hva har vært din største feil/fiasko?
22. Hva mener du er akseptabelt fravær?
23. Liker du å konkurrere?
24. Hva er den vanskeligste beslutning du noen gang har tatt, og hvorfor?
25. Hvilke mennesker ville du like å jobbe med?
26. Vurderer du andre stillinger for øyeblikket?
27. Hvilke mennesker ville du hatt problemer med å jobbe sammen med?
28. Beskriv din drømmejobb
29. Beskriv en situasjon hvor ditt arbeid eller ide ble kritisert
30. Hva frustrerte deg i din tidligere jobb, sjefen, kollegaer....??
31. Hvordan er helsen din?
32. Hvorfor har du bestemt deg for å skifte karriere?
33. Hva har du gjort som viser initiativ?
34. Nevn noen eksempler på problemer som du hadde i jobben din og hvordan løste du disse?
35. Hvilke aspekter i denne jobben vil du karakterisere som mest kritisk?
36. Hva bekymrer deg?
37. Hva var det første du ville gjort hvis vi tilbød deg stillingen?
38. Hva liker du å gjøre på fritiden?
39. Det ser ikke ut som du har mye erfaring på dette området. Hvordan vil du da kunne lykkes?
40. Har du noe imot å jobbe for noen av det andre kjønn eller noen som var yngre enn deg?
41. Hvorfor ble du plutselig overflødig?
42. Hva vil du like å forbedre?
43. Hvilke ting føler du deg trygg på å gjøre?
44. Er du en leder?
45. Er det ok for deg å måtte jobbe alene med dine egne planer?
46. Hva motiverer deg?
47. Hvordan motiverer du andre?
48. Hva tjente du i din tidligere jobb?
49. Hva mener du om din forrige arbeidsgiver?
50. Hvor mye ønsker du å tjene?

 • Hvorfor har du søkt på denne jobben?
 • Hvordan mener du at utdannelsen vil komme til nytte i denne jobben?
 • Hva mener du kjennetegner en god/dårlig arbeidsplass?
 • Hva mener du skaper et godt/dårlig arbeidsmiljø?
 • Hva mener du selv er din beste funksjon på en arbeidsplass?
 • Hvordan arbeider du i team?
 • Hvordan er drømmearbeidsplassen din?
 • Hva får deg til å bli stresset på jobben?
 • Hvordan reagerer du på stress?
 • Er du en person som sier fra om ting du ikke liker, eller tier du?
 • Betrakter du deg selv som utadvendt?
 • Basert på det du vet om vår arbeidsplass, hva kan du tenke deg å bidra med, både faglig og sosialt?
 • Arbeider du på en strukturert måte?
 • Hva kan du bidra med på vårt neste julebord?
 • Hvorfor skrev du om det du gjorde i hovedfagsoppgaven?
 • Hvor ser du deg selv om fem år?
 • Hvilke karriereplaner har du for fremtiden?
 • Fortell om en/den mest stressende situasjonen du har opplevd og hvordan du forholdt deg til den.

Tester i forbindelse med intervju

Tester i jobbsøking (ref. Manpower)

Feilansettelser koster norske bedrifter dyrt. Derfor bruker både rekrutteringsselskaper og bedrifter i stadig økende grad ulike typer tester for å finne den rette personen.

Tester gir arbeidsgivere annen informasjon om kandidatene enn den de får ved å spørre. Er du en person som liker å hjelpe andre? Trives du i er konkurransepreget miljø? Spørsmålene i personlighetstester er mange og sammensatte. I ManpowerGroup benytter vi over 20.000 arbeidspsykologiske tester i året.

Personlighetstester

Personlighetstester er den typen tester norske arbeidsgivere anvender hyppigst. Svarene i en personlighetstest danner en personlighetsprofil, som man mener kan forutsi en jobbsøkers typiske atferdsmønstre. Det handler om å vurdere hvor godt personligheten din passer de arbeidsoppgavene som er relevante for den aktuelle stillingen. Ved rekruttering til faste stillinger kan personlighetstester derfor være avgjørende for å finne rette person til jobben.

Evne- og ferdighetstester

Denne typen tester kartlegger kognitive evne, generell intelligens og konkrete ferdigheter, som for eksempel skriveferdigheter eller effektivitet.

Evne- og ferdighetstester kan brukes for å sile ut aktuelle kandidater allerede før intervjurundene, eller for å avgjøre senere i prosessen.

Tester alene avgjør ikke

Får du beskjed om at arbeidsgiver ønsker å ta deg gjennom en eller flere tester, kan det være lurt å forberede seg. Vær likevel klar over at det ikke er testene alene som avgjør om du får jobben eller ikke. Gode intervjuer, rett erfaring og kompetanse, samt referansesjekk er selvfølgelig fremdeles avgjørende for hvor godt kvalifisert arbeidsgiver vil oppfatte deg. Korrekt bruk av veldokumenterte tester kan være et godt tillegg, når man er på jakt etter “den perfekte kandidaten”.

Andregangsintervju

Andregangsintervju (ref. Manpower):

Her er likevel noen viktige punkter som kan være til hjelp.

I forkant: Er du fortsatt interessert i jobben? Sørg for at du har gjort deg opp en mening om at dette er en stilling du kommer til å takke ja til, om du får tilbudet. Det er ikke nødvendig å bruke din eller andres tid om det er helt uaktuelt. Man bør da takke høflig nei takk og begrunne dette på en profesjonell måte. Det er her viktig at du ikke “brenner noen bruer”, da man kan møte intervjuer igjen i en ny setting. Samtidig blir ofte betingelser tydeligere klartgjort i denne fasen, så hvis du er i tvil om du vil ta jobben, er det viktig å utnytte muligheten som ligger i andresgangsintervjuet.

Kartlegg bedriften og stillingen ytterligere Det at du er videre i intervjurundene betyr at du er interessant. Det betyr ikke at du er ferdig med å overbevise. Det er derfor viktig at du har mer info om stillingen og bedriften du søker jobb i enn ved førstegangsintervjuet. Ved å ha forstått visjoner og strategier, og hvordan du kan bidra – kan du lettere overbevise intervjuer at du er rett person.

Hvilke vilkår har du i dag? Finn ut når du kan starte, hvilken lønn og goder du har i dag, amt om du skal på ferie eller avvikle permisjon. Dette bør du ha klart for deg slik at eventuelle spørsmål angående dette lett kan besvares.

Dokumenter og referanser Etter førstegangsintervjuet begynner alvoret. Hvis du ikke allerede har levert fra deg attester, vitnemål eller andre dokumenter , må du ha det klart nå. Sørg for å innhente alle nødvendige papirer og forsøk å ha dem både elektronisk og i papirform. Referanser bør også kontaktes og informeres på forhånd. Det kan slå veldig feil ut om din referanseperson ikke husker deg eller blir overrasket over at de er oppgitt som referanse. Velg for øvrig ut relevante referanser.

Møtetidspunkt, møtested og persongalleri Sørg for å ha orden på hvor og når du skal møte. Det er ikke sikkert det er samme sted som sist. Pass også på at du har oversikt over hvem du skal møte. Det er normalt at bedrifter i senere runder inviterer flere mennesker som skal bistå i intervjuet. Kle deg for øvrig så likt som mulig de du møtte av bedriftens ansatte i forrige runde.

Notater og spørsmål Hvis du noterte i førstegangsintervjuet, kan det være nyttig å medbringe disse notatene. Har du spørsmål som du ønsker å stille – noter disse på samme sted. På denne måten kommer du til bordet forberedt og du glemmer ikke viktige elementer.

HUSK: Intervjuet har allerede startet, helt fra du startet prosessen i forrige runde. Det pågår også mens du ikke fysisk er til stede. Tenk på hvordan du ordlegger deg blant folk og hvilken informasjon du deler, for eksempel på sosiale medier. Du vet aldri hvor en potensiell arbeidsgiver leter og/eller befinner seg, det seg være på butikken, restauranten eller på internett. Intervjusituasjon:

Det førsteinntrykk du allerede har etablert, er umulig å kvitte seg med. MEN det betyr ikke at du for alltid blir sett på som rak og rank. Sørg for at din presentasjon er så lik som mulig og ikke minst formell. Det er lov å ha glimt i øyet, men det er ennå ikke tid for “stand-up” eller andre vittigheter.

Pass på at du ikke endrer forklaring fra forrige runde, da dette kan bli sett på som vinglete eller lite troverdig. Du kan endre mening – men da bør du informere om dette.

Prat tydelig og med alle som deltar på intervjurunden. Det er ofte en stille deltaker som ikke nødvendigvis stiller spørsmål. Sørg for å inkludere alle i samtalen og bruk øyenkontakt.

Om du overrekker dokumenter før eller under intervjuet – sørg for at dette ser ryddig ut. Dette gjelder også referanseliste. Ber de deg om å ettersende noe så gi dem et tidspunkt og overhold dette.

Vær høflig, dannet og hold deg til temaet. Har du digresjoner og anekdoter er det helt ok – men sørg for at man besvarer de spørsmål som blir stilt.

Den viktigste huskeregelen er å plukke opp igjen tråden fra forrige gang. Det er tid for utdypning og understreking. Du er invitert fordi bedriften har funnet deg interessant og de er ute etter en ressurs. De er ikke ute etter å “ta deg” eller sette deg til veggs.

Vær så ærlig du kan og forsøk å vise ditt sanne, positive ansikt. Din personlighet er oppe til vurdering – erfaring og fagkompetanse er allerede avsjekket.

Odd Fylling
- spesialist i yrkes og karriereveiledning

Jeg startet min karrière som lastebilsjåfør. Deretter ble det fagbrev som montør, før jeg fant veien til Teknisk fagskole og deretter Ingeniør. Jobbet mange år i mange spennende jobber med mye ansvar før jeg ble 40 år og lurte på "hva jeg skulle bli". Hadde mistet motivasjon, og var lei av å være ingeniør og leder. Da ble løsningen å gå til Karrièreveileder for jeg løste ikke problemet selv. Fant ut at jeg ville jobbe med mennesker, og ble en av Norges første profesjonelle coacher. Deretter ble det spesialisering i karrièreveiledning og yrkesvalg. Etter flere tusen timer med å veilede folk til å finne veien videre, jobber jeg også nå med å lære opp veiledere i skoler, karrièresentre, Nav, forsvaret og mange flere. Stortrives med å hjelpe andre til å finne sin vei og sin arbeidsglede.