Litt om Odd Fylling

Odd

Fylling

Karriereutvikler
     &
CoachOdd er en engasjert karriereutvikler, coach og endringsarkitekt som brenner for å hjelpe enkeltmennesker og organisasjoner med å få til endring og utvikling. Han er spesialist i karriereveiledning og karrierecoaching. Kommunikasjon og synlighet er også et av hans områder, derunder personlig "branding".

Han har hatt et spesielt fokus på coaching, kunnskapsintegrasjon og endringskompetanse. Som kursutvikler og kursleder har han opparbeidet en betydelig kompetanse de senere årene innen veiledning, coaching, kommunikasjon, ledelse. Også spesialisert på de som har arbeidet noen år og ønsker å gjør noe annet.

I tillegg til ingeniør/leder/prosjektleder utdanning har han også 3 forskjellige coaching utdanninger, blant annet sertifisert International Professional Coach, sertifisert Coach trener og NLP/Business trener. I tillegg kommer utdanninger innen veiledning/karriereveiledning på høyskolenivå.

Odd's erfaring for å kunne hjelpe  - bidra til utvikling og problemløsing.

• Over 15 års erfaring som profesjonell sertifisert Coach, og spesialist inne yrkes og karrierevalg.
• Mer enn 10.000 timer 1-1 samtaler, kurs og foredrag.
• 8 års spesialisering innen karrierecoaching og karriereveiledning.
• Utviklet og undervist på høyeste nivå i Norge innen coach utdannelse, Coach Master programmet.
• Flere års erfaring med kurs/opplæring av veiledere i skoler, Nav, karrièresentre, attførings-bedrifter med flere.
• Utviklet og bidratt til utvikling av flere verktøy innen yrkesvalg og karriereveiledning.
• Mange års erfaring med trening og utvikling av coacher, ledere og annet nøkkelpersonell.
• Bidratt sterkt til utvikling av det første lederutviklingsprogrammet i Norge innen "Coachende lederstil".
• Utviklet flere nettbaserte kurs på digitale plattformer, samt erfaring fra innholdsproduksjon.
• Bidratt til etablering av DNCF (Den Norske Coach Forening), og den første sensor i en 3. parts sertifisering av coacher i Norge (DNCF).
• Har en bred og allsidig kunnskap om næringsliv og arbeidsmarkedet.
• 20 års erfaring fra Telecom selskaper som ingeniør/leder med fokus på ledelse, tjeneste og produktutvikling, prosjektledelse, strategi og kommunikasjon med mer.

Odd Fylling, spesialist i jobb og karriere.

Erfaringer


Noen erfaringer fra andre kunder

quote-left

Etter 15 år i arbeidslivet kan det være lurt å se på egen kompetanse med nye øyne, og for meg har coachingen hos To Be Academy hjulpet meg til å bli langt mer bevisst egne kompetanser, hvilken retning jeg bør fokusere på videre, og hvordan jeg på best mulig måte skal markedsføre meg selv. Samtalene har også bidratt til større motivasjon og energi i min nåværende jobb og hvilke muligheter jeg bør søke fremover.

quote-right

Mads

Leder 

quote-left

Karriereutvikling handler om mye, men for meg handlet det om å rydde i min egen kunnskapsbase. Systematisering av hva man faktisk har lært og hvilke ferdigheter man har tilegnet seg i yrkeslivet var en ny oppdagelse for meg. Odd Fylling hjalp meg på veien, og for meg resulterte det i jobbskifte. Ikke fordi jeg meistrivdes veldig der jeg var, men ny jobb var mitt valg for videre utvikling. 

quote-right

Kjersti Tubaas

kommunikasjons -direktør

quote-left

Jeg fikk raskt tillit til Odd. Han er reflektert og lytter men stiller og de spørsmålene du ikke alltid vil ha. Det er oftest akkurat de spørsmålene som gjør at man finner ut ting om seg selv, hva man vil og hva man liker og fremfor alt hvorfor man liker noe. Jeg ble anbefalt å ta kontakt med Odd. Jeg sendte min første mail til ham 2.okt 2010. 1.okt 2011 begynte jeg i en jobb som passet inn på den beskrivelsen jeg og Odd kom frem til. 

quote-right

Stephan

Siviløkonom

Erfaringer


Noen erfaringer for andre kunder

Personlige referanser:

Odd er en faglig sterk, profesjonell og kreativ person som vi ofte henviser personer til for karriereveiledning og som vi har hatt gleden av å samarbeide med ved mange anledninger. Han er en svært viktig diskusjonspartner i utviklingen av nye karriereveiledningsverktøy.
Arne Svendsrud, Psykolog og spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi.


Takk for all hjelp i prosessen min med å finne en ny jobb. Jeg har fått en større trygghet og innsikt i hvilken kompetanse jeg innehar og en større trygghet på meg selv. Takk.
Anita Vingan, Samfunnsøkonom, Norconsult


For meg var det godt å ha noen helt utenfor som samtalepartner. En som kan stille spørsmål og skape et bilde av meg uten å ha med bagasje som venn, kollega eller familie. Du har vært lett og snakke med og forstått meg godt. Du har hjulpet meg med formuleringer og uttrykk som beskriver meg. Er ikke alltid like lett å sette ord på seg selv. Etter møtene med deg, vet jeg mer om hva jeg ønsker å gjøre.. og det er veldig bra:-). Samtidig som jeg vet mer om hva jeg må trene(mye:-) på i forbindelse med blant annet intervjusituasjoner.
Kjetil, Siviløkonom, leder


Karriereutvikling handler om mye, men for meg handlet det om å rydde i min egen kunnskapsbase. Systematisering av hva man faktisk har lært og hvilke ferdigheter man har tilegnet seg i yrkeslivet var en ny oppdagelse for meg. Odd Fylling hjalp meg på veien, og for meg resulterte det i jobbskifte. Ikke fordi jeg mistrivdes veldig der jeg var, men ny jobb var mitt valg for videre utvikling.
Kjersti Tubaas, kommunikasjonsdirektør, Kulturetaten Oslo kommune


Jeg vil aller først takke deg for utrolig god hjelp - jeg gikk hver gang ut av kontoret ditt med økt tiltro til meg selv og masse inspirasjon, og det har vært uvurderlig! Så tusen tusen takk for all hjelpen jeg fikk.
Ingeborg

 

Jeg fikk raskt tillit til Odd. Han er reflektert og lytter men stiller og de spørsmålene du ikke alltid vil ha. Det er oftest akkurat de spørsmålene som gjør at man finner ut ting om seg selv, hva man vil og hva man liker og fremfor alt hvorfor man liker noe. Jeg ble anbefalt å ta kontakt med Odd. Jeg sendte min første mail til ham 02okt 2010. 01okt 2011 begynte jeg i en jobb som passet inn på den beskrivelsen jeg og Odd kom frem til. Det er ikke bare typen jobb som vi ble enige om men og hvordan arbeidsgiveren skulle være og hvilke verdier den har som jeg kunne kjenne meg igjen i. Jeg har anbefalt flere til å ta kontakt med Odd for å få hjelp med å finne ut hva man skal bli når man blir stor. Han hjalp meg og det var en liten investering i meg som raskt ga avkastning!
Stephan


Når jeg trenger en sparringpartner som lytter og veileder ut i fra mine egne verdier og behov er Odd god å ha. Hans evne til å finne gode verktøy slik at jeg selv kan finne løsningene har hjulpet meg med å ta gode og viktige valg mange ganger. Etter en coachingtime med Odd ser jeg nye muligheter og jeg opplever positivitet, overblikk og energi!
Leder og NLP-coach


Etter 15 år i arbeidslivet kan det være lurt å se på egen kompetanse med nye øyne, og for meg har coachingen hos To Be Academy hjulpet meg til å bli langt mer bevisst egne kompetanser, hvilken retning jeg bør fokusere på videre, og hvordan jeg på best mulig måte skal markedsføre meg selv. Samtalene har også bidratt til større motivasjon og energi i min nåværende jobb og hvilke muligheter jeg bør søke fremover.
Mads, leder og bedriftsutvikler

 

"Odd Fylling har vært en god samtalepartner med gode innspill og en rikholdig verktøykasse, særlig innen området selv-ledelse. Jeg har hatt godt utbytte av spørsmål og innspill til egen refleksjon og utvikling".
Knut Ocar Gilje, Vice President, Norway at Safetec Nordic AS


Odd hjalp meg til å bli bevisst på hvilke kompetanser jeg hadde og hvordan disse kunne anvendes i andre bransjer og stillinger. Han er god til å lytte og ikke minst til å stille de riktige spørsmålene for å avdekke hva som motiverte meg i en arbeidssituasjon. Prosessen var "tøff" men absolutt verdt det - jeg kom ut med en klar retning og styrket selvtillit.
Tore, siviløkonom, bankansatt

 

Odd utfordret meg gjennom samtale og spørsmålsstillinger til at jeg ble mer bevisst min atferd, læremåte og mål. Jeg ønsket støtte og en veileder for blant annet mer energi og motivasjon i jobbsammenheng. Odd var både en inspirator og en katalysator for endring og utvikling. Odd har hjulpet meg til å reflektere og være mer bevisst mine handlinger og aktiviteter. Jeg anbefaler Odd mer enn gjerne for andre.
Dame, 30 år, Master NTNU


Jeg vil si at jeg har hatt mange fine og nyttige coachingtimer med Odd. Han har bidratt til få meg til å se løsninger på mange ulike problemer jeg har hatt. Det har for meg virket positivt og hjulpet meg både i forhold til jobb og privat. Jeg har flere tenkt i ettertid at de løsninger og perspektivene jeg har hatt igjennom coaching timene, ville jeg ikke kunne klart å få uten disse timene med Odd. Jeg kan på det sterkeste anbefale han som Coach og samtalepartner.
Imran Jamil, Daglig leder, Bull Media Consulting AS


Jeg sto overfor utfordringer i jobben og begynte å tvile på om jeg var på rett vei eller om jeg skulle gjøre noe annet. Odd hjalp meg erkjenne hva som foregikk, finne den riktige balansen, og forstå min rolle, mitt ansvar og hva jeg allerede har oppnådd. Samarbeidet med Odd var veldig spennende og lærerikt og jeg har hatt stort utbytte som kan brukes i det daglige.
Sylvia, Ingeniør


Odd er seriøs, ærlig, saklig og kom overraskende fort inn til kjerneproblemet. Han stiller krav og er tydelig i kommunikasjon og væremåte. Ressursene mine ble tydeligere for meg og ikke minst hvordan disse kan utnyttes bedre. Odd bevisstgjorde meg på tanker og følelser som sto i veien for mine mål. Han bidro til at noe nytt skjedde i arbeidslivet mitt som lenge har vært fastlåst og uløselig for meg alene. Hjemmeoppgavene og interessetesten var nyttig. Jeg skriver søknader på en ny måte og nøler nå ikke med å beskrive mine positive sider i møte med arbeidsgiver. Fordi jeg nå stoler på meg selv og hva som er spesielt med meg.

Karriererådgiving var et smart valg og en investering i fremtiden som jeg ikke ville vært foruten. Det er en lettelse å kunne konsentrere seg om de jobbene jeg egner meg best til. Jeg funnet den indre motivasjonen og flyten. Følelsen av at jeg er rett person på rett plass er god og jeg får høre det hver uke av mine nye kollegaer og klienter. 
Elise M. H.


Jeg hadde problemer med konflikthåndtering på jobben som til slutt ble altoppslukende, og da bestemte meg for å søke ekstern hjelp. Odd var akkurat den mannen jeg trengte. Han viste stor forståelse for mitt problem og coachet meg til å sprenge mønsteret. Sammen med min ingeniørgrad er dette den beste investeringen jeg har gjort i meg selv.
SW Ingeniør


To Be Academy hjalp meg til å se lyset i tunnelen. Jeg er spesielt fornøyd med måten dialogen gikk på- hvor man fikk et personlig forhold til veileder som ga flere eksempler fra sitt arbeidsliv. To Be Academy hjalp meg også til å bekrefte mine sterke og svake sider.
Mvh Anne Silje (student)


Referanser/Bransjer

Noen bransjer:

- It Telecom
- Kommuner
- Veidirektoratet
- Helsesektoren

- Eiendomsmegling
- Reiseliv
- Politiet
- Oljesektoren

- Statlige etater
- Dagligvarebransjen
- Konsulentbransjen
- Personalbransjen

- Bygg og anlegg
- Grundervirksomhet
- Media
- Film og teater
- Frivillige organisasjoner

Kontakt oss


Kontaktinformasjon

Har du noen spørsmål, ønsker en uforpliktende samtale rundt din situasjon, bestille time, ta kontakt.

phone

Telefon

4114 2020

envelope-o

Epost