Tips og veiledning for å finne  ut hva du vil og din neste jobb?

Her er din GUIDE

  • Går du gjennom punktene steg for steg, blir du bedre kjent med deg selv, og hvilken retning eller jobb som kan passe deg.
  • Dette tar tid, så det er baksiden, det er ingen "kvikk fiks". Alternativet er jo å "hive seg på en jobb" og kanskje bomme. Hva tror du det kan koste deg av tid, penger og frustrasjon? Jeg har jobbet med mange frustrerte, for å hjelpe de videre ved feilvalg. Jeg tror og håper du får god nytte av GUIDEN under.
  • Lykke til!

Din Guide til selvhjelp for å utforske veien videre

  • GENERELT
  • 6 punkter for karrieren
  • Din jobbtilfredshet
  • Innledning - Del 1
  • Trivsel/Mestring  og verdier - Del 2

Her finner du videoer og øvelser rundt trivsel og mestring og jobbverdier.

Trivsel og Mestring

Finn ditt trivsel og mestring "mønster"!

Når du ser tilbake på din karrière, hva har du trivdes med og mestret, hva har du ikke trivdes så godt med eller ikke mestret så godt.

Lag deg 4 kolonner på et ark og tenk gjennom de jobbene du har hatt, se hva som "går igjen".

Deretter tenker du fremover til neste jobb og ser for deg hva dette skal bety eller kan bety av ditt valg av neste jobb.​

 Jobb verdier

Finn dine viktigste jobb verdier, de du ikke vil gi slipp på om du må ta et valg.

Tenk over hva som skal være dine drivkrefter i forhold til verdier de neste årene, hva kan motivere deg, hva vil du styre etter?

Få profesjonell karrièreveiledning, finn mulighetene og unngå feilvalg!

- Finn dine drivkrefter og viktigste jobbverdier å navigere etter.

- Kartlegge, vektlegg og fokuser din kompetanse for neste jobb.
- Bli kjent med din personlighet og hvordan du skal bruke deg selv i jobb..
- Bli sikker på deg selv og dine valg.
- Finn og få jobben - kommuniser din kompetanse slik du får jobben.

Klikk på knappen under om jeg kan hjelpe deg til å finne og få rett jobb!

Odd Fylling